Specjalizujemy się w ochronie fizycznej stałej lub doraźnej obiektów takich jak: zakłady produkcyjne, hurtownie, budynki administracyjne, magazyny, budowy, sklepy i inne.

 

Ochronę osób i mienia prowadzimy w systemie całodobowym jak również dostosowujemy się do wymogów kontrahentów. Nasi pracownicy zabezpieczają mienie przed kradzieżą i zapobiegają wszelkim działaniom o charakterze przestępczym.

W razie zagrożenia wspomagamy pracowników ochrony Grupami Interwencyjnymi, które składają się z wyszkolonych, wyposażonych w broń i środki przymusu bezpośredniego pracowników.

Do każdego chronionego obiektu opracowujemy plan ochrony, w którym zawarte są szczegółowe zakresy zadań do realizacji przez naszych pracowników ochrony oraz instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożeń na obiekcie.

 

Dla zapewnienia wysokiej jakości usługi, systematycznie kontrolujemy pracowników ochrony na obiektach.

Stosujemy techniczne systemy kontroli pracy pracowników  (ACTIVE GUARD i SEVEN GUARD), które podnoszą skuteczność ochrony.