Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przejmujemy na siebie obowiązki związane z utrzymaniem terenów zewnętrznych w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

Z pomocą specjalistycznego sprzętu oraz wyszkolonego personelu świadczymy następujące usługi:

  • zamiatanie chodników, placów i parkingów

  • grabienie liści

  • koszenie dużych powierzchni (łąki, pola, duże trawniki)

  • posypywanie piaskiem, solą lub chlorkiem wapnia ciągów komunikacyjnych, dróg wewnętrznych, placów itp.

  • utrzymanie zieleni – trawników, klombów, krzewów i drzew

  • odśnieżanie chodników i ciągów pieszo-jezdnych

  • wywóz śniegu

  • odśnieżanie dachów