http://impuls24.pl/wp-content/uploads/monitoring-red.png

Monitoring

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

Oferujemy szeroki zakres usług ochrony

System monitoringu zapewnia całodobową ochronę obiektu poprzez stały odbiór sygnałów do własnego Centrum Monitorowania
Alarmów (CMA) wraz ze współdziałaniem naszych Grup Interwencyjnych.

Grupy Interwencyjne składają się z kwalifikowanych pracowników ochrony wyposażonych w broń palną i środki przymusu bezpośredniego, dysponujących oznakowanymi samochodami. W przypadku naruszenia systemu, do dyżurnego stacji monitorowania CMA wysyłany jest określony sygnał informujący o rodzaju zagrożenia w danym obiekcie i podjęcie przez niego decyzji o wysłaniu Grupy Interwencyjnej.

Niezależnie od monitorowania obiektów, projektujemy, wykonujemy oraz konserwujemy systemy alarmowe, które posiadają wymagane atesty.

Oferujemy również najnowocześniejsze rozwiązania w instalacji telewizji dozorowej, która pozwala na pełną rejestrację, bezpośrednią obserwację zdarzeń na terenie danego obiektu. Obraz z kamer może być nagrywany i przekazywany do wskazanych odbiorców na terenie obiektu lub z wykorzystaniem internetu do dowolnego odbiorcy.

Znajdujące się w naszej ofercie urządzenia do monitoringu to:
  • Nadajniki radiowe
  • Nadajniki GSM
  • Nadajniki GPRS
  • Nadajniki LAN
  • Nadajniki GPS

Nasza oferta obejmuje także całodobowy serwis oraz konserwację zamontowanych systemów. Zastosowanie naszego systemu monitoringu zapewnia naszym klientom znaczne zniżki stawek ubezpieczeniowych.