IMPULS Sp. z o.o. jest sponsorem Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START w Gorzowie Wlkp. Duży wkład finansowy i merytoryczny firmy ma swoje odzwierciedlenie w wynikach sportowych uzyskiwanych przez zawodników tego klubu. Firma również wspiera finansowo działalność Uniwersytetu III Wieku a także Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gorzowie Wlkp.

Wspieramy:

GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START w 2012 roku obchodził 35-lecie swojego istnienia. Obecnie liczy ponad 200 członków, działających w 8 sekcjach sportowych:

 •  lekkoatletyka i podnoszenie ciężarów
 •  łucznictwo
 •  strzelectwo
 •  szachy
 •  tenis stołowy
 •  pływanie
 •  rugby na wózkach
 •  turystyka

LWOWIACY – TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I  KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH W GORZOWIE WLKP.

IMPULS Sp. z o.o. wspiera finansowo i charytatywnie działalność towarzystwa, które zostało założone w Gorzowie w 1989 roku. Jest organizacją pozarządową, społeczno-kulturalną, która zrzesza byłych mieszkańców kresów wschodnich rzeczpospolitej, jak i sympatyków. Głównym celem towarzystwa jest upowszechnienie prawdy o dziejach kresów oraz pielęgnowanie dorobku historycznego, kultury i tradycji RP. Przykładem jest festiwal zespołów artystycznych polskich i kresowych „Kresoviana” organizowany corocznie w Gorzowie Wlkp.

 UNIWERSYTET III WIEKU GORZÓW WLKP.

IMPULS Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wspiera finansowo i charytatywnie działalność Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. Uniwersytet skupia ludzi, którzy zakończyli pracę zawodową i dalej są włączani do systemu kształcenia ustawicznego.

Obszar działań uniwersytetu to:

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnym w wieku emerytalnym
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Ochrona wolności i praw człowieka
 • Nauka, kultura i ekologia
 • Sport, turystyka i wypoczynek
 • Tradycja narodowa
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne

MINI BASKET LIGA

IMPULS Sp. z o.o. jest sponsorem gorzowskiego Klubu Sportowego MINI BASKET LIGA.